Podstawowe zadania audytu wewnętrznego to: ocena zarządzania ryzykiem, usprawnianie procesów operacyjnych i wzmacnianie ładu korporacyjnego. Są to czynniki o wysokim znaczeniu zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i w jednostkach sektora finansów publicznych.

AUDYT WEWNĘTRZNY

Jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek utworzenia komórek audytu wewnętrznego. Jest on też wskazany przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej i obligatoryjnie wymagany w jednostkach dysponujących takimi środkami.

Naszą ofertę kierujemy do Przedsiębiorców, którzy chcą zweryfikować jakość pracy działu księgowości w swojej Firmie i wprowadzić zmiany, które zwiększając efektywność i bezbłędność pracy działu księgowego, zapewnią dostęp do aktualnej i pewnej informacji. Oferujemy możliwość wykorzystania naszego wszechstronnego doświadczenia z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej zdobytego w trakcie dotychczasowej pracy zarówno dla Klientów polskich, jak i międzynarodowych.

Służymy pomocą w następujących obszarach:

  • doradztwo przy organizacji audytu wewnętrznego (ocena, usprawnianie i opracowywanie regulaminów audytu wewnętrznego)
  • wsparcie w opracowaniu strategicznego planu funkcjonowania audytu wewnętrznego
  • pomoc w tworzeniu lub ulepszaniu stosowanej metodyki audytu wewnętrznego
  • zapewnienie stałej współpracy specjalistów – aż po objęcie (jako zewnętrzny dostawca) wszystkich obowiązków wewnętrznego audytora firmy.