INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE

Na zlecenie naszych Klientów realizujemy również inne usługi audytorskie. Są to m.in.:

 • potwierdzenie prawidłowości sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z innymi regulacjami niż polskie prawo bilansowe, a w szczególności:
   • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (International Financial Reporting Standards)
   • US Generally Accepted Accounting Principals – US GAAP
   • niemieckimi standardami sporządzania sprawozdań finansowych – German GAAP
 • badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia
 • badania sprawozdań założycieli spółki akcyjnej
 • przeglądy sprawozdań finansowych
 • uzgodnione procedury
 • kompilacja danych.