Sprawozdania finansowe stanowią finalny produkt długotrwałego procesu przetwarzania informacji księgowych, niezbędny w codziennym procesie zarządzania firmą.

WSPARCIE W ZAKRESIE KONSOLIDACJI I RAPORTOWANIA

Szybki dostęp do tych informacji ułatwia kadrze menedżerskiej podejmowanie strategicznych decyzji i niejednokrotnie stymuluje właściwy rozwój jednostki. Dla naszych Klientów, na specjalne zlecenie, świadczymy usługi z zakresu sporządzania jednostkowych, skonsolidowanych i łącznych sprawozdań finansowych zgodnych z:

  • wymogami ustawy o rachunkowości
  • międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
  • zasadami grupowymi
  • wymogami rynku papierów wartościowych (NewConnect, GPW).

W ramach sprawozdań łącznych specjalizujemy się w doprowadzaniu do porównywalności sprawozdań finansowych zagranicznych oddziałów polskich spółek sporządzonych według lokalnego prawa bilansowego do zasad sporządzania sprawozdań finansowych obowiązujących w Polsce.