Efektem przeprowadzanych przez nas badań Due Diligence i reorganizacji jest nie tylko identyfikacja ryzyk i zagrożeń, ale przede wszystkim aktywne doradztwo biznesowe, kształtowanie nowych rozwiązań i pomoc w ich wdrażaniu.

BADANIA DUE DILIGENCE i REORGANIZACJE

Współpracując z kilkudziesięcioma spółkami i grupami kapitałowymi przeprowadziliśmy wiele reorganizacji proponując rozwiązania w zakresie kształtowania i budowy grupy kapitałowej, wprowadzania nowego ładu korporacyjnego w spółkach oraz układania przepływów  w grupach.  Efektem naszych prac jest napisanie docelowego scenariusza funkcjonowania grupy oraz skoordynowanie wdrażania krok po kroku wszystkich etapów, włączając w to m. in. przekształcenia, kodeksowe podziały spółek, wydzielenia zorganizowanych części przedsiębiorstwa.  Zwracamy uwagę na wszystkie aspekty takich przekształceń – prawne, gospodarcze, finansowe, księgowe, bankowe, podatkowe.

Doradzamy również w kwestii wyboru optymalnej formy prowadzenia biznesu czy też realizacji planów i przedsięwzięć mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo i maksymalizację zysków.

Przeprowadzamy badania due diligence całego biznesu naszych Klientów proponując usprawnienia i oferując pomoc w zarządzaniu zmianą i wdrażaniu nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Badania due diligence są również istotne przy zakupach innych podmiotów gospodarczych, podczas których analizujemy wszystkie aspekty zarówno aktualnego stanu badanego podmiotu, wszelkie ryzyka gospodarcze, finansowe, podatkowe, prawne, ale również przedstawiamy możliwe zagrożenia, szanse  oraz efekty synergii po przejęciu podmiotu. Nie raz efektem naszych analiz jest zmiana koncepcji lub planów strategicznych.