Mamy szerokie doświadczenie w niezależnej analizie projektów inwestycyjnych. Kładziemy nacisk nie tylko na bezpieczne struktury ich finansowania i dokumentację, ale także przebieg i efekty transakcji.

BIZNESPLANY - INWESTYCJE I MODELE FINANSOWE - LICZĄ SIĘ EFEKTY!

Zapewniamy profesjonalne wsparcie w zakresie planowanych i realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przygotowujemy dla Klientów biznesplany, w których zawieramy informacje niezbędne do przeprowadzenia inwestycji. Skupiamy się na sporządzeniu dokumentacji, a także uczestniczymy w przebiegu podjętych wspólnie z nami kroków. Biznesplan przemienia się dzięki nam w realne działania.

W ramach naszych usług oferujemy m.in.:

 • profesjonalne strategie i biznesplany,
 • analizy i oceny projektów inwestycyjnych,
 • studia wykonalności i analizy wrażliwości planowanych przedsięwzięć,
 • analizy opłacalności i całościowe zarządzanie inwestycją,
 • budowę bezpiecznych źródeł finansowania inwestycji wraz z reprezentowaniem Klienta w instytucjach zewnętrznych,
 • modele finansowe i restrukturyzacje finansowania,
 • aktywne uczestnictwo i wsparcie w całym procesie inwestycyjnym.

Szczególny nacisk kładziemy na:

 • opracowanie studium wykonalności oraz analizy wrażliwości planowanych przedsięwzięć,
 • przygotowanie scenariuszy inwestycyjnych wraz z biznesplanami oraz projekcjami finansowymi,
 • due diligence planowanych przedsięwzięć,
 • badanie zdolności finansowej firmy do przeprowadzenia inwestycji,
 • badanie umów finansowych,
 • analizę wpływu inwestycji na kondycję finansową przedsiębiorstwa,
 • opis możliwych sposobów finansowania ze wskazaniem ich wad i zalet oraz doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszych wariantów,
 • pomoc w pozyskaniu finansowania (m.in.: wypełnianie wniosków, kompletowanie dokumentów, uzupełnianie braków, odpowiedzi na pytania instytucji finansowych, negocjacje i audyt umów kredytowych),
 • pomoc w rozliczeniu inwestycji dla potrzeb inwestora oraz instytucji finansowych,
 • wsparcie w decyzjach i dbanie o wizerunek Klienta w ocenie instytucji finansowych oraz partnerów.

BIZNES_INWESTYCJA