Mamy szerokie doświadczenie w niezależnej analizie projektów inwestycyjnych. Kładziemy nacisk nie tylko na bezpieczne struktury ich finansowania i dokumentację, ale także przebieg i efekty transakcji.

INWESTYCJE I MODELE FINANSOWE - LICZĄ SIĘ EFEKTY!

Zapewniamy profesjonalne wsparcie w zakresie planowanych i realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

W ramach naszych usług oferujemy m.in:

 • profesjonalne strategie i biznesplany
 • analizy i oceny projektów inwestycyjnych
 • studia wykonalności i analizy wrażliwości planowanych przedsięwzięć
 • analizy opłacalności i całościowe zarządzanie inwestycją
 • budowa bezpiecznych źródeł finansowania inwestycji wraz z reprezentowaniem Klienta w instytucjach zewnętrznych
 • modele finansowe i restrukturyzacje finansowania
 • aktywne uczestnictwo i wsparcie w całym procesie inwestycyjnym.

Szczególny nacisk kładziemy na:

 • opracowanie studium wykonalności oraz analizy wrażliwości planowanych przedsięwzięć
 • przygotowanie scenariuszy inwestycyjnych wraz z biznesplanami oraz projekcjami finansowymi
 • due diligence planowanych przedsięwzięć
 • badanie zdolności finansowej firmy do przeprowadzenia inwestycji
 • badanie umów finansowych
 • analiza wpływu inwestycji na kondycję finansową przedsiębiorstwa
 • opis możliwych sposobów finansowania ze wskazaniem ich wad i zalet oraz doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszych wariantów
 • pomoc w pozyskaniu finansowania (m.in.: wypełnianie wniosków, kompletowanie dokumentów, uzupełnianie braków, odpowiedzi na pytania instytucji finansowych, negocjacje i audyt umów kredytowych)
 • pomoc w rozliczeniu inwestycji dla potrzeb inwestora oraz instytucji finansowych
 • wsparcie w decyzjach i dbanie o wizerunek Klienta w ocenie instytucji finansowych oraz partnerów.

BIZNES_INWESTYCJA