Od lat wspieramy Zarządy i Właścicieli przedsiębiorstw działających w różnych branżach. Aktywnie uczestniczymy w życiu operacyjnym i na bieżąco podejmujemy działania usprawniające zarządzanie.

ZARZĄDZANIE BIZNESEM- WSZECHSTRONNE DOŚWIADCZENIE

W ramach świadczenia usług zarządzania w biznesie tworzymy przewagi konkurencyjne, wdrażamy zmiany i monitorujemy efekty, szybko reagując na całe otoczenie działania naszych Klientów. Wspieramy ich w wyborze rozwiązań dopasowanych do specyfiki prowadzonej działalności. Zarządzanie biznesem w naszym wydaniu polega w dużej mierze na doradztwie, stosowaniu autorskich narzędzi oraz ciągłym badaniu rynku.

Nasze kompetencje w ramach FSG Biznes to:

 • indywidualne rozwiązania zarządcze,
 • autorskie narzędzia analityczne, scoringowe i ratingowe,
 • układanie struktur organizacyjnych i systemów motywacyjnych,
 • plany naprawcze i restrukturyzacje przedsiębiorstw,
 • budżetowanie oraz controling,
 • porównanie do konkurencji,
 • biznesowe due diligence.

W trakcie współpracy tworzymy dla naszych Klientów indywidualną ofertę oraz dedykowany zespół, który zajmuje się między innymi następującymi aspektami zarządzania finansami:

 • niezależną i obiektywną oceną sytuacji ekonomicznej firmy,
 • dopasowaniem zarządzania finansami do strategii firmy,
 • wprowadzaniem systemów budżetowania,
 • restrukturyzacją finansowania i planami naprawczymi,
 • wprowadzaniem systemów motywacyjnych,
 • optymalizacją sprawozdań finansowych,
 • oceną rentowności poszczególnych obszarów,
 • analizą i optymalizacją kosztów,
 • budową bezpiecznych źródeł finansowania działalności bieżącej wraz z reprezentowaniem Klienta przed instytucjami finansowymi,
 • dbaniem o wizerunek Klienta w ocenie instytucji finansowych i partnerów handlowych.

BIZNES_ZARZADZANIE