Od lat wspieramy Zarządy i Właścicieli przedsiębiorstw działających w różnych branżach. Aktywnie uczestniczymy w życiu operacyjnym i na bieżąco podejmujemy działania usprawniające zarządzanie.

ZARZĄDZANIE- WSZECHSTRONNE DOŚWIADCZENIE

Tworzymy przewagi konkurencyjne, wdrażamy zmiany i monitorujemy efekty, szybko reagując na całe otoczenie działania naszych Klientów.

Nasze kompetencje w ramach FSG Biznes to:

 • indywidualne rozwiązania zarządcze
 • autorskie narzędzia analityczne, scoringowe i ratingowe
 • układanie struktur organizacyjnych, systemy motywacyjne
 • plany naprawcze i restrukturyzacje przedsiębiorstw
 • budżetowanie, controling
 • porównanie do konkurencji
 • biznesowe due diligence.

W trakcie współpracy tworzymy dla naszych Klientów indywidualną ofertę oraz dedykowany zespół, który zajmuje się między innymi  następującymi aspektami zarządzania finansami:

 • niezależną i obiektywną oceną sytuacji ekonomicznej firmy
 • dopasowaniem zarządzania finansami do strategii firmy
 • wprowadzaniem systemów budżetowania
 • restrukturyzacją finansowania i planami naprawczymi
 • wprowadzaniem systemów motywacyjnych
 • optymalizacją sprawozdań finansowych
 • oceną rentowności poszczególnych obszarów
 • analizą i optymalizacją kosztów
 • budową bezpiecznych źródeł finansowania działalności bieżącej wraz z reprezentowaniem Klienta przed instytucjami finansowymi
 • dbaniem o wizerunek Klienta w ocenie instytucji finansowych i partnerów handlowych.

BIZNES_ZARZADZANIE