Uzyskanie szerokiego zakresu informacji na temat działalności Klienta i określenie potrzeb ubezpieczeniowych jest podstawą stworzenia skutecznego programu ubezpieczeniowego

ANALIZA I AUDYT UBEZPIECZENIOWY- ZRÓBMY WSPÓLNIE PIERWSZY KROK

W  skład naszych działań wchodzi:

  • identyfikacja ryzyka oraz analiza rzeczywistych zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością
  • analiza stanu ubezpieczeń oraz potrzeb ubezpieczeniowych
  • analiza rynku (ze wsparciem Grupy FSG)
  • stała współpraca z inżynierami oceny ryzyka
  • określenie działań prewencyjnych
  • zwiększanie bezpieczeństwa prowadzenia biznesu
  • optymalna konstrukcja programu ubezpieczeniowego
  • doprowadzenie do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia szkody

BROKER_ANALIZA