W momencie zaistnienia potrzeby, wspieramy nasze działania na wiedzy i doświadczeniu specjalistów Grupy FSG, polecamy usługi kancelarii prawnych oraz niezależnego inżyniera oceny ryzyka. To wyróżnia nas wśród innych firm brokerskich oraz jest przykładem innowacyjności, jaką wprowadzamy na rynku usług brokerskich.

BIEŻĄCA OBSŁUGA- WYPRZEDZAMY STANDARDY RYNKOWE

W skład bieżącej obsługi ubezpieczeniowej wchodzi:

  • utrzymywanie kontaktu na linii Klient a ubezpieczyciel (dbałość o relacje) w całym okres trwania umowy
  • sprawowanie pieczy nad polisami oraz informowanie o zmianach dotyczących przedmiotu lub warunków ubezpieczenia
  • monitorowanie umów generalnych o udzielanie gwarancji kontraktowych, bieżącego zaangażowania w limitach odnawialnych oraz umów ubezpieczenia należności handlowych
  • śledzenie zmian zachodzących na rynku, otoczenia biznesowego, kompetencji ubezpieczycieli i reasekuratorów
  • pomoc w prowadzeniu procesu likwidacji szkody
  • nieustanne wsparcie z zakresu wiedzy ubezpieczeniowej

infografiki_v3-2