Kluczem do optymalnej ochrony ubezpieczeniowej jest stworzenie w procesie brokerskim profesjonalnego PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY

W skład naszych działań wchodzi:

  • opracowanie programu z wykorzystaniem wyników audytu dla optymalnej konstrukcji ubezpieczeń (ustalenie sum ubezpieczeń, przygotowanie zapytania ofertowego i indywidualnych warunków ochrony)
  • pozyskanie ofert z zakładów ubezpieczeń i przeprowadzenie w imieniu Klienta negocjacji z ubezpieczycielami w oparciu o przygotowany indywidualnie program ubezpieczeniowy
  • prezentacja warunków oraz wariantów zawarcia poszczególnych umów ubezpieczenia wraz z rekomendacją optymalnego rozwiązania
  • doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia
  • stałe monitorowanie przebiegu ubezpieczenia

23_BROKER_PROGRAM UBEZP.