WYGODA E-KSIĘGOWOŚCI

Przedsiębiorstwo powinno świetnie funkcjonować księgowo bez względu na miejsce działania. Dla naszych Klientów świadczymy usługi z zakresu informatyzacji księgowości:

  • prace w nowoczesnych systemach
  • dostosowanie systemów do istniejących w firmie lub wdrażanie nowych
  • e-obsługa
  • elektroniczne przesyłanie i katalogowanie dokumentów
  • wsparcie w procesie zinformatyzowania i obiegu dokumentów wraz ze szkoleniami.