BIEŻĄCA OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Jako profesjonaliści z Grupy FSG mamy szerokie doświadczenie i do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie.

W zakres naszych działań wchodzą:

 • księgowość uproszczona – Książki Przychodów i Rozchodów,
 • ryczałt,
 • pełna księgowość – Księgi Rachunkowe,
 • weryfikacja i rejestracje dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS i NBP,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych ,
 • bieżące informowanie o zmieniających się przepisach,
 • wsparcie przy kontrolach.