USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz naliczanie wynagrodzenia jest obowiązkiem formalno-prawnym każdego przedsiębiorcy. Wyłączenie działu płac poza strukturę firmy zapewni Państwu poufność wynagrodzeń oraz bezpieczeństwo poprawności sporządzanych list płac.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników Zleceniodawcy zgodnie z dostarczanymi listami obecności oraz indywidualnymi warunkami
 • pośrednictwo w składaniu zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego, wyrejestrowania z ubezpieczeń oraz rejestracja zmian pracowników w ZUS  w ustawowych terminach
 • sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych ZUS
 • prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie informacji dla ubezpieczonych pracowników na drukach RMUA
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-11, PIT-40
 • weryfikacje rachunków za umowy zlecenia pod względem zgodności z przepisami podatkowymi i wymogami ZUS
 • sporządzanie umów o pracę
 • wystawianie świadectw pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników.