Restrukturyzacja

Prowadzenie przedsiębiorstwa w obecnych czasach jest trudniejsze niż kiedykolwiek. Ilość czynników wewnętrznych i zewnętrznych z coraz większą ilością zdarzeń niezależnych od przedsiębiorcy powodują, że bez odpowiedniego wsparcia czasami bardzo trudno stworzyć scenariusz dalszego postępowania… Cięcie kosztów, szukanie przychodów, próba skorzystania z dofinansowania, rozmowy z wierzycielami – trudno to wszystko bez odpowiednich narzędzi ułożyć i wybrać odpowiednią ścieżkę postępowania.

Od kilkunastu lat wspieramy przedsiębiorstwa w ich rozwoju, a także w restrukturyzacjach i przejściu przez trudne momenty. Wykorzystując naszą wiedzę, doświadczenie, kompetencje grupy, która w jednym miejscu skupia 100 specjalistów z dziedziny finansów i prawa, ale wykorzystując też istniejące instrumenty prawne, takie jak możliwość postepowania restrukturyzacyjnego, sanacji.

Nasz Zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w profesjonalnym doradztwie ekonomicznym zapewnia wsparcie od samego początku tego procesu, czyli już na etapie współpracy z doradcą prawnym przy tworzeniu planu restrukturyzacyjnego poprzez przygotowanie części finansowej wraz z prognozami, po bieżącą weryfikację realizacji postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Dokonujemy oceny stanu przedsiębiorstwa:

– zewnętrzne i obiektywne spojrzenie na sytuację,

– weryfikacja oraz wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania,

– ustalenie możliwości wdrożenia działań naprawczych,

– wsparcie w podejmowaniu trudnych decyzji.

 

Pomagamy przeprowadzić restrukturyzację wewnętrzną:

– opracowujemy program naprawczy,

– tworzymy nowy model biznesowy ze skalą przychodów i kosztów dopasowaną do aktualnych możliwości przedsiębiorstwa i aktualnych warunków gospodarczych,

– przeprowadzamy bieżący kontroling podczas trwania układu restrukturyzacyjnego lub sanacyjnego i reagujemy, kiedy warunki się zmieniają.

 

Pomagamy przeprowadzić restrukturyzację zewnętrzną:

– przeprowadzanie postępowania restrukturyzacyjnego/sanacji,

– wsparcie w rozmowach z instytucjami finansowymi,

– optymalne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym pomocy publicznej,

– pomoc w negocjacjach i zawieraniu układów z wierzycielami.

 

Dla nas postępowanie restrukturyzacyjne kończy się sukcesem, kiedy po kilku latach przedsiębiorstwo dalej funkcjonuje i się rozwija.