BIEŻĄCE DORADZTWO PODATKOWE

Podstawowym celem oferowanego przez nas doradztwa podatkowego jest wspomaganie Klientów w zakresie prawidłowego i rzetelnego wywiązania się z obowiązków podatkowych, co obejmuje m.in:. udostępnianie Klientom aktualnych informacji prawno-podatkowych, aktywne wsparcie i proponowanie skutecznych rozwiązań podatkowych oraz świadczenie najwyższej jakości usług doradczych z zakresu prawa podatkowego. Nasze działania mają charakter kompleksowy i dobierany indywidualnie do specyfiki i potrzeb konkretnego Klienta.

Korzyści jakie łączą się z wyborem takiej formy współpracy, to m.in.:

  1. możliwość oceny efektywności zobowiązań podatkowych,
  2. bieżące wsparcie w procesach podejmowania decyzji,
  3. stała dostępność dedykowanego doradcy podatkowego, który dzięki długoterminowej współpracy rozumie i zna „biznes” Klienta

Usługi bieżącego doradztwa podatkowego mogą być świadczone w formie doradztwa doraźnego albo na zasadzie stałej współpracy i obejmują:

  • ocenę podatkową umów z punktu widzenia skutków podatkowych, zarówno na etapie ich negocjacji, jak i podczas przygotowania nowych projektów umów,
  • opracowanie optymalnych koncepcji przeprowadzenia zamierzonych operacji gospodarczych z punktu widzenia przepisów podatkowych,
  • wspomaganie we wdrożeniu proponowanych koncepcji,
  • audyty i przeglądy podatkowe,
  • obsługę podatkową procesów restrukturyzacyjnych,
  • zastępstwo w postępowaniach podatkowych i procesach administracyjnych.