CENY TRANSFEROWE

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wielu grup kapitałowych o rozbudowanej strukturze, w tym również posiadających jednostki poza granicami kraju, proponujemy naszym Klientom usługi polegające na przygotowywaniu dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Dokumentacja ta sporządzana jest zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a także wymogami Wytycznych Wyceny Transferu dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych wydanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Zadaniem naszych specjalistów jest zapewnianie Klientom najwyższej jakości usług z zakresu analizy, planowania i dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nasi eksperci posiadają bogatą wiedzę z zakresu ekonomii, polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz rachunkowości. Dodatkowym atutem zespołu jest zrozumienie gospodarczych uwarunkowań działania przedsiębiorstw osiągnięte w ciągu wielu lat praktyki zawodowej.

Projekty z zakresu problematyki cen transferowych obejmują m.in. następujące zagadnienia:

  • analizę i ocenę ryzyka cen transferowych w transakcjach krajowych i zagranicznych,
  • analizę umów grupowych pod kątem ich zgodności z regulacjami podatkowymi dotyczącymi cen transferowych,
  • restrukturyzację przepływów transakcyjnych pod kątem optymalizacji zobowiązań podatkowych,
  • pełną analizę cen transferowych opartą na badaniu transakcji porównywalnych,
  • analizę i ocenę dokumentacji dotyczącej transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi pod kątem jej zgodności z wymaganiami prawa podatkowego,
  • kompleksowe dokumentowanie transakcji związanych z nabyciem usług zarządzania.