SZKOLENIA

Naszym pragnieniem jest zarówno zdobywanie wiedzy, jak i dzielenie się nią. Dlatego organizujemy zamknięte szkolenia z zakresu podatków dla naszych Klientów. Gwarantujemy udział wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie dyscypliny, w której się specjalizują. Zakres i treść szkolenia są zawsze dostosowane do specyfiki firmy, aktualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Uczestnik szkolenia nie jest biernym słuchaczem, ale aktywnym uczestnikiem, który może zadawać pytania i przedstawiać wątpliwości, które są na bieżąco rozwiązywane.

Zakres szkolenia może obejmować problematykę z takich dziedzin wiedzy, jak:

  • podatek dochodowy od osób prawnych,
  • podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków pracodawcy,
  • podatek od towarów i usług,
  • podatek od nieruchomości,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych.

Materiały szkoleniowe zawierają przedstawione w trakcie szkolenia zagadnienia, studia przypadków i zadania praktyczne.