DORADZTWO KORPORACYJNE

Dynamicznie rozwijające się spółki wymagają rzetelnego i fachowego wsparcia prawniczego w celu optymalizacji stosowanych rozwiązań dopasowanych do prowadzonego modelu biznesowego.

Nasza oferta obejmuje wszelkie aspekty obsługi prawnej podmiotów korporacyjnych, w tym:

  • doradztwo korporacyjne polegające na prawnej organizacji przedsiębiorstwa,
  • sporządzanie dokumentów korporacyjnych,
  • rejestracja podmiotów gospodarczych oraz późniejsze prowadzenia postępowań przed sądem rejestrowym,
  • obsługa postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych, a także likwidacyjnych,
  • organizacja ładu korporacyjnego, w tym opracowywanie umów pomiędzy wspólnikami (SHA).