USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz naliczanie wynagrodzenia jest obowiązkiem formalno-prawnym każdego przedsiębiorcy. Wyłączenie działu płac poza strukturę firmy zapewni Państwu poufność wynagrodzeń oraz bezpieczeństwo poprawności sporządzanych list płac.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników Zleceniodawcy zgodnie z dostarczanymi listami obecności oraz indywidualnymi warunkami
 • pośrednictwo w składaniu zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego, wyrejestrowania z ubezpieczeń oraz rejestracja zmian pracowników w ZUS  w ustawowych terminach
 • sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych ZUS
 • prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie informacji dla ubezpieczonych pracowników na drukach RMUA
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-11, PIT-40
 • weryfikacje rachunków za umowy zlecenia pod względem zgodności z przepisami podatkowymi i wymogami ZUS
 • sporządzanie umów o pracę
 • wystawianie świadectw pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close