INNE USŁUGI POŚWIADCZAJĄCE

Na zlecenie naszych Klientów realizujemy również inne usługi audytorskie. Są to m.in.:

 • potwierdzenie prawidłowości sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z innymi regulacjami niż polskie prawo bilansowe, a w szczególności:
   • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (International Financial Reporting Standards)
   • US Generally Accepted Accounting Principals – US GAAP
   • niemieckimi standardami sporządzania sprawozdań finansowych – German GAAP
 • badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia
 • badania sprawozdań założycieli spółki akcyjnej
 • przeglądy sprawozdań finansowych
 • uzgodnione procedury
 • kompilacja danych.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close