Sprawozdania finansowe stanowią finalny produkt długotrwałego procesu przetwarzania informacji księgowych, niezbędny w codziennym procesie zarządzania firmą.

WSPARCIE W ZAKRESIE KONSOLIDACJI I RAPORTOWANIA

Szybki dostęp do tych informacji ułatwia kadrze menedżerskiej podejmowanie strategicznych decyzji i niejednokrotnie stymuluje właściwy rozwój jednostki. Dla naszych Klientów, na specjalne zlecenie, świadczymy usługi z zakresu sporządzania jednostkowych, skonsolidowanych i łącznych sprawozdań finansowych zgodnych z:

  • wymogami ustawy o rachunkowości
  • międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
  • zasadami grupowymi
  • wymogami rynku papierów wartościowych (NewConnect, GPW).

W ramach sprawozdań łącznych specjalizujemy się w doprowadzaniu do porównywalności sprawozdań finansowych zagranicznych oddziałów polskich spółek sporządzonych według lokalnego prawa bilansowego do zasad sporządzania sprawozdań finansowych obowiązujących w Polsce.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close