CENY TRANSFEROWE

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wielu grup kapitałowych o rozbudowanej strukturze, w tym również posiadających jednostki poza granicami kraju, proponujemy naszym Klientom usługi polegające na przygotowywaniu dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Dokumentacja ta sporządzana jest zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a także wymogami Wytycznych Wyceny Transferu dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych wydanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Zadaniem naszych specjalistów jest zapewnianie Klientom najwyższej jakości usług z zakresu analizy, planowania i dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nasi eksperci posiadają bogatą wiedzę z zakresu ekonomii, polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz rachunkowości. Dodatkowym atutem zespołu jest zrozumienie gospodarczych uwarunkowań działania przedsiębiorstw osiągnięte w ciągu wielu lat praktyki zawodowej.

Projekty z zakresu problematyki cen transferowych obejmują m.in. następujące zagadnienia:

  • analizę i ocenę ryzyka cen transferowych w transakcjach krajowych i zagranicznych,
  • analizę umów grupowych pod kątem ich zgodności z regulacjami podatkowymi dotyczącymi cen transferowych,
  • restrukturyzację przepływów transakcyjnych pod kątem optymalizacji zobowiązań podatkowych,
  • pełną analizę cen transferowych opartą na badaniu transakcji porównywalnych,
  • analizę i ocenę dokumentacji dotyczącej transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi pod kątem jej zgodności z wymaganiami prawa podatkowego,
  • kompleksowe dokumentowanie transakcji związanych z nabyciem usług zarządzania.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close