Efektem przeprowadzanych przez nas badań Due Diligence i reorganizacji jest nie tylko identyfikacja ryzyk i zagrożeń, ale przede wszystkim aktywne doradztwo biznesowe, kształtowanie nowych rozwiązań i pomoc w ich wdrażaniu.

BADANIA DUE DILIGENCE - REORGANIZACJA FIRMY

Współpracując z kilkudziesięcioma spółkami i grupami kapitałowymi przeprowadziliśmy wiele reorganizacji firm, proponując rozwiązania w zakresie due diligence, kształtowania i budowy grupy kapitałowej, wprowadzania nowego ładu korporacyjnego w spółkach oraz układania przepływów w grupach. Efektem reorganizacji firmy jest napisanie docelowego scenariusza funkcjonowania grupy oraz skoordynowanie wdrażania krok po kroku wszystkich etapów, włączając w to m.in. przekształcenia, kodeksowe podziały spółek czy wydzielenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Zwracamy uwagę na wszystkie aspekty takiej reorganizacji w firmie – prawne, gospodarcze, finansowe, księgowe, bankowe i podatkowe.

Doradzamy również w kwestii wyboru optymalnej formy prowadzenia biznesu czy też realizacji planów i przedsięwzięć, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo i maksymalizację zysków. Przeprowadzamy badania due diligence całego biznesu naszych Klientów, proponując usprawnienia i oferując pomoc w zarządzaniu zmianą i wdrażaniu nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Badania due diligence są również istotne przy zakupach innych podmiotów gospodarczych, podczas których analizujemy wszystkie aspekty – zarówno aktualnego stanu badanego podmiotu (wszelkie ryzyka gospodarcze, finansowe, podatkowe, prawne), jak również przedstawiamy możliwe zagrożenia, szanse oraz efekty synergii po przejęciu podmiotu. Nierzadko efektem naszych badań due diligence jest zmiana koncepcji lub planów strategicznych, a zatem zupełna reorganizacja firmy.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close