BIEŻĄCE DORADZTWO PODATKOWE

Podstawowym celem oferowanego przez nas doradztwa podatkowego jest wspomaganie Klientów w zakresie prawidłowego i rzetelnego wywiązania się z obowiązków podatkowych, co obejmuje m.in:. udostępnianie Klientom aktualnych informacji prawno-podatkowych, aktywne wsparcie i proponowanie skutecznych rozwiązań podatkowych oraz świadczenie najwyższej jakości usług doradczych z zakresu prawa podatkowego. Nasze działania mają charakter kompleksowy i dobierany indywidualnie do specyfiki i potrzeb konkretnego Klienta.

Korzyści jakie łączą się z wyborem takiej formy współpracy, to m.in.:

  1. możliwość oceny efektywności zobowiązań podatkowych,
  2. bieżące wsparcie w procesach podejmowania decyzji,
  3. stała dostępność dedykowanego doradcy podatkowego, który dzięki długoterminowej współpracy rozumie i zna „biznes” Klienta

Usługi bieżącego doradztwa podatkowego mogą być świadczone w formie doradztwa doraźnego albo na zasadzie stałej współpracy i obejmują:

  • ocenę podatkową umów z punktu widzenia skutków podatkowych, zarówno na etapie ich negocjacji, jak i podczas przygotowania nowych projektów umów,
  • opracowanie optymalnych koncepcji przeprowadzenia zamierzonych operacji gospodarczych z punktu widzenia przepisów podatkowych,
  • wspomaganie we wdrożeniu proponowanych koncepcji,
  • audyty i przeglądy podatkowe,
  • obsługę podatkową procesów restrukturyzacyjnych,
  • zastępstwo w postępowaniach podatkowych i procesach administracyjnych.

Pełen zakres oferowanego przez nas doradztwa podatkowego znajdziecie Państwo na stronie fsgpodatki.pl

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close